Lê Đạt

.

GHI CHÚ VỀ VIỆC THU HỒI VĂN BẢN

Đây nguyên là chỗ đăng một ít trang ghi chép của tôi về Lê Đạt . Văn bản được hình thành từ hơn chục năm trước và chưa gửi đăng ở bất cứ báo nào. Bởi quan niệm blog có thể cho phép trình ra cả những ý tưởng thoáng qua...-- giống như một thứ viết nháp-- nên tôi xin phép đặt nó ở đây.

Vừa qua tôi có nhận được một số ý kiến phản hồi. Tôi rất cám ơn và đã dành thời gian suy nghĩ về những đóng góp chân tình và quý báu đó. Trong ghi chú ngày 14-2, tôi đã lưu ý các bạn đây là mấy nét phác thảo còn lam nham, chịu ảnh hưởng của thời điểm ra đời, hơn nữa có nhiều điều lúc đó tôi chưa viết ra cũng như có nhiều điều đến nay tôi đã nghĩ khác. Hy vọng có dịp tôi sẽ trình bày đầy đủ suy nghĩ của mình về Lê Đạt và những gì liên quan tới Lê Đạt để các bạn tham khảo.Nhưng nghĩ lại thì thấy nay tôi đã ở vào thời điểm sức viết sức nghĩ hạn chế, không biết bao giờ mới quay trở lại được với đề tài Lê Đạt như đã hứa. Để tránh những hiểu lầm đáng tiếc, tôi xin thu hồi lại văn bản đã đưa lên mạng và xin không phải chịu trách nhiệm về những đoạn nháp dang dở trước đây.

22- 2-2009

Vương Trí Nhàn
SỐ TRUY CẬP online